• Kontakt: +385 51 841 085

C-Silikon niskog viskoziteta. "Light" konzistencije.

  • hidrokompatibilna tekućina
  • žute boje  s okusom naranče
  • primjerene konzistencije
  • savršeno teče u gingivalni sulkus
  • vrijeme pripreme i stvrdnjavanja se može kontrolirati sa količinom Indurenta
  •  dezinficira se sigurno sa Sterigumom - Zhermack

Facebook