Za uzimanje otiska i određivanje visine 

 

- 4 x 50 ml kartuše 

- adicijski silikon 

- CAD SYSTEM 

- 95 SHOR-A